Strandskolen Hylleholt Skole i Faxe Ladeplads


Hylleholt Mellem- og Realskole


Skolens første lærer 1878. Otto F.N. Ellert


Strandskolen set fra Hovedgaden.


Hylleholt Skole nedrives.


Hylleholt Skole 1912 Faxe Ladeplads

Intro

Strandskolen blev oprettet ved et lokalt iniativ, da 52 beboere indsendte et læserbrev til Faxe Avis den 28. sept. 1875

I førnævnte læserbrev skriver beboerne bl.a.:" Vi hørte i længere Tid, at der vil blive opført en Kirke her ved Ladepladsen. Man ser virkelig med oprigtig Glæde og sand Paaskønnelse, at dette smukke Foretagende ved Hs. Excellence Grev Moltke ganske vist vil blive en god Bekvemmelighed og en udmærket Prydelse for Ladepladsen." ... Men, Beboerne mener, at en skole er en nødvendighed og en velfærdssag, fordi deres småbørn må gå en lang vej til skole i Vallebo og skolestuen var overfyldt. "Om vinteren går vejen gennem Sump og Morads".
Videre hedder det:" Vi nærer det Haab, at der paatænkes anlagt en Skole samtidig med Kirken." I 1876 sendte forældrene et andragende til Faxe Sogneråd og til Direktionen for Vemmetofte Kloster om opførelse af en skole i Ladepladsen.

13. april 1877
Faxe Sogneråd vedtog at bygge en 2-etages skole på en grund nær kirken. Grunden var skænket af Grev Moltke. Andre kalkbrudsejere gav frivillige bidrag til skolens opførelse.

20. maj 1878
Strandskolen, senere kaldet Hylleholt skole, indvies.


Bygningen blev opført i kalksten. Den indeholdt 2 klasselokaler i stueetagen, og på første sal havde læreren sin lejlighed, og i et af værelserne fandtes byen telefonstation.
Da denne blev flyttet til en bygning ved jernbanestationen, blev der indrettet telegrafstation på skolen. Når der var telegram til en af byens borgere, blev en af skoledrengene sendt ud med det.
Helt nede ved skellet lå gymnastikpladsen, som bestod af en bom, en klatrestang og et stykke tovværk med knuder, som eleverne skulle klatre i.


Der var 16 ansøgere til stillingen. Lærer i Vallebo, Otto Fredrik Nikolaj Ellert blev ansat, indstillet som nr. 1


I 1908 udvides skolen med en ny bygning med 4 klasselokaler, en gymnastiksal og en lærerbolig. På den tid var det ikke almindeligt, at skoler havde gymnastiksal.
I 1935 blev eksamensskolen oprettet, og der opførtes en ny fløj med 6 klasselokaler. Samtidig ændredes navnet til Hylleholt Mellem- og Realskole.
I 1954-55 blev der bygget en fritliggende fløj med 5 klasselokaler, der er bevaret og indrettet til sognehus. På grund af pladsmangel opførtes senere 4 pavillioner med 6 klasselokaler og bibliotek.

I Hylleholt Skoles årsberetning for 1957-58 meddeles, at der er indgået skoleforbund mellem skolekommisionen og Roholte sogneråd. " Det medfører, at Hylleholt skole fra 1. april 1958 modtager samtlige børn af 6. og højere årgange. Fra forbundet er helt udbygget i 1962 optages 40-50 børn fra Roholte i Hylleholt skoles 6. og 7. klasse samt i eksamensskolen.


I 1976 indviedes den nye Hylleholt Skole's første etape, senere kom flere til, så i 1984 var den gamle skole blevet overflødig, den blev nedrevet og ligger nu som fyld under Faxe Ladeplads Lystbådehavn. Den ældste bygning blev nedrevet i foråret 1985.