Strandingen i 1803


Fortjenestemedaljen

Intro

I 1803 strandede et stort skib i stærk storm sydvest for Rødvig.

Sognets præst, Engelbreth i Lyderslev, tilbød Lunds bønder penge, hvis de ville sejle ud og prøve at redde besætningen. Bønderne ville ikke have betaling,men læssede en båd på en vogn og hastede til strandingsstedet. Trods den stærke storm og den kraftige pålandsvind lykkedes det dem at komme ud til skibet og redde besætningen. Til sidst manglede der kun kaptajnen, hans hund og skibsdrengen. Da der dårlig var plads til to mere i båden, prøvede kaptajnen at få reddet hunden, da den betød mere for ham end drengen. En af bønderne smed imidlertid hunden i vandet og reddede drengen ned i båden. Kaptajnen fik at vide, at han skulle skynde sig, hvis han ville reddes. Alle nåede velbeholdne i land og bønderne blev hædret med en sølvmedalje for ædel dåd. Kilder: Stevns Lokalhistoriske Arkiv Kilder: Stevns Lokalhistoriske Arkiv Kilder: Stevns Lokalhistoriskarkiv

''Publiceret''

''Afpubliceret'' undefined

''Publiceret''