Stranding og forlis, Josva


Vejrs redningsbåd i 1920erne

Intro

Josva strandet og forlist 24. august 1922 kl. 12.00 ved Vejers.

Skibets 3 besætningsmedlemmer omkom. Deres navne er: Fører Jens Iversen Jensen, Fisker Niels Petersen, Fisker Johannes Jensen.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1922/23 og S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Sydvestjyske Fiskerkuttere
Esbjerg Byhistoriske Arkivs database med oplysninger om fiskekuttere registreret i Esbjerg, Fanø, Varde og Ribe siden 1894. Oplysningerne er hentet fra Fiskeriårbøgerne. Der er foreløbig indtastet oplysninger fra årbøgerne i perioden 1894-1952. De øvrige vil løbende blive tilføjet databasen.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.


Kl. 11½ Fmd. saas fra Stranden ved Vejers et Fartøj, som senere viste sig at være J., komme drivende - tilsyneladende i Havsnød - S. over. Kl. 1 1/4 Emd. strandede Skibet ca. 40 m fra Land. En ombordværende Person saas springe i Vandet, hvorefter han forsvandt. Den øvrige Del af Besætningen var, da Redningsbaaden ½ Time senere kom ud til J., forsvundet og formodes at være druknet.

S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977 skriver: "Kl. 12.00 observeredes skibet ud for Vejers Ålestrøm drivende sydover. Redningsbåd og raketapparat kørtes til strandingsstedet. Skibet stod 150 m fra land. Redningsbåden nåede ud til skibet, men fandt ingen ombordværende. Før skibet strandede observeredes 1 mand, der menes at have villet forsøge at svømme i land. Hele besætningen omkom."

Vejr: NV, storm, sydgående strøm, høj sø.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1922/23 og S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Josva var en dansk kutter med hjemsted i Esbjerg. Skibets fører var Johs. Jensen. Skibet havde 3 besætningsmedlemmer. Skibet var ladet med fisk. Det var undervejs fra fiskepladser i Nordsøen til Esbjerg.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1922/23 og S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.