Stranding og forlis, Helga


Esbjerg. Fiskerbåde går ud af havnen

Intro

Helga strandet og forlist 5. januar 1898 kl. 16.00 ved Skalling-ende.

Kl. 1 EM. afsejlede Kutteren; men da Vinden flovede af, ankredes op inden for den indre Gasbøje. Kl. 4 EM. friskede det i, og H. lettede da og stod Nord over, men nægtede at vende; det halsedes derfor rundt, men den haarde udg. Strøm satte Kutteren ind mod Grunden. Da Loddet viste 3 1/4 Fv. blev Ankeret sat i Bund, men det holdt ikke og kort efter stødte H. med Agterskibet, blev læk og, da Masterne truede med at falde, forlodes Skibet i Baadene efter afholdt Skibsraad Kl. 5½ EM. Gentagne Gange bordedes Skibet igen; men da det viste sig at være løbet fuldt af Vand, maatte det atter forlades og blev senere Vrag. Besætningen bjærgede sig i Land i Baadene.

Vejr: Omskiftende. Haard udg. Strøm

Årsag: Ankersvigt.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1898


Helga var en dansk fiskeevert med hjemsted i Esbjerg. Skibets fører var P. Kr. Kristensen. Skibet havde 10 besætningsmedlemmer. Skibet var undervejs fra Esbjerg til fiskepladser.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1898


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Sydvestjyske Fiskerkuttere
Esbjerg Byhistoriske Arkivs database med oplysninger om fiskekuttere registreret i Esbjerg, Fanø, Varde og Ribe siden 1894. Oplysningerne er hentet fra Fiskeriårbøgerne. Der er foreløbig indtastet oplysninger fra årbøgerne i perioden 1894-1952. De øvrige vil løbende blive tilføjet databasen.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.