Stranding og forlis, Ellen


Fyrskib VYL

Intro

Ellen strandet og forlist 23. marts 1897 kl. 09.00 ved Blåvandshuk.

Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Sydvestjyske Fiskerkuttere
Esbjerg Byhistoriske Arkivs database med oplysninger om fiskekuttere registreret i Esbjerg, Fanø, Varde og Ribe siden 1894. Oplysningerne er hentet fra Fiskeriårbøgerne. Der er foreløbig indtastet oplysninger fra årbøgerne i perioden 1894-1952. De øvrige vil løbende blive tilføjet databasen.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.


Kl. 9 EM. under Krydsning Syd efter grundstrødte E. Nord for Blaavands-Huk og blev senere Vrag. Besætningen bjærgede sig i Land i egen Jolle. Om Aarsagen til Forliset afgiver Søretten i de ovennævnte 2 Byer ingen Udtalelse; men ifølge de afgivne Vidneforklaringer maa det formentlig skyldes haardt Vejr i Forbindelse med Forvexling af Blaavands-Huk Fyr med Vyl Fyrskib og af Ringebjerge Baakes Fyr med Blaavands-Huk Fyr; idet Tykning forhindrede nøjagtig at skelne Blinkene i Fyrene og Fyret paa Ringebjerge Baake ikke kendtes af Føreren.

Årsag: Forveksling af Blaavand-Huk Fyr med Vyl Fyrskib.

Vejr: VNV. Storm. Tykning, Høj Sø.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1897


Ellen var en dansk fiskeevert med hjemsted i Esbjerg. Skibets fører var skipper Jens C. Jensen. Skibet havde 3 besætningsmedlemmer. Skibets ladning var ballast. Det var undervejs fra Nykøbing Mors til Esbjerg.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1897