Stranding og forlis, Dagny


E 75 DAGNY

Intro

Dagny strandet og forlist 20 december 1935 kl. 20.10 på Knoben, Horns Rev.

Kl. 20:10 hørtes i Esbjerg en radiotelefonisk Nødmelding fra D., hvoraf fremgik, at Skibet var strandet paa Knoben, Horns Rev, og at Fartøjet var ved at blive fyldt med Vand. Kl. ca. 21:40 gik Redningsdamperen med Redningsbaaden paa Slæb ud for at eftersøge Kutteren. Det var Taage og Snetykning. D. 21/12 Kl. 6 blev D., fra hvilken der tidligere var fundet noget Vraggods, fundet strandet og sunket paa Søren Bovbjergs-Knob. Der sejledes nogle Gange rundt om Vraget uden at der kunde konstateres noget om Besætningens Skæbne. Senere paa Dagen konstateredes det, at en Mand af Besætningen havde surret sig fast til Mesanmasten, men inden det lykkedes at faa Liget bjærget, brækkede Linen og Liget gled udenbords og forsvandt.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1935


Dagny var et dansk fiskerfartøj med hjemsted i Esbjerg. Skibets fører var fiskeskipper Lorents Christian Lauridsen. Skibet havde 4 besætningsmedlemmer. Skibet var undervejs til fiskepladser i Nordsøen.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1935


Skibets 4 besætningsmedlemmer omkom. Deres navne er: Fiskeskipper Lorents Christian Lauridsen (Esbjerg), Fisker Poul Andersen Thygesen (Esbjerg), Fisker Jens Jensen (Esbjerg), Kok Arnold Harbo (Esbjerg).

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1935


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Sydvestjyske Fiskerkuttere
Esbjerg Byhistoriske Arkivs database med oplysninger om fiskekuttere registreret i Esbjerg, Fanø, Varde og Ribe siden 1894. Oplysningerne er hentet fra Fiskeriårbøgerne. Der er foreløbig indtastet oplysninger fra årbøgerne i perioden 1894-1952. De øvrige vil løbende blive tilføjet databasen.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.