Stranding, norsk motorbåd, ukendt navn


Redningsbåden går ud

Intro

Norsk motorbåd, ukendt navn, strandet 29. marts 1949 kl. 0.00 på Ulven.

Klokken 08.30 meddeltes, at en motorbåd var strandet på Ulven. Den stod på det tørre, da det var lavvande, ca. 2 1/2 sømil fra land, syd for fyret, et meget farligt sted, hvis vinden gik mod syd. Redningsbåden blev sat i vandet klokken 10.50, og der roedes udefter, og sejlet blev sat. Den strandede oplyste, at strandingen var sket ca. klokken 24.00 og havde sendt sos-signaler om natten. Han ville imidlertid blive ved båden til højvandet klokken 14.00. Klokken 14.30 bestemte han sig til at tage redningsbåden. Redningsforetagendet endte klokken 18.15. Båden er senere drevet af grunden.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Vejr: ØSØ 5, megen sø på revlerne

Årsag: Motorstop

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Norsk motorbåd, ukendt navn. Skibets fører var Theodor Johan Thomassen. Skibet havde 1 besætningsmedlem. Skibet var undervejs fra Esbjerg til England.

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.