Stranding, Fischhandel


Redningsbåden kommer strandet skib til undsætning - i dette tilfælde er damperen CABRAL

Intro

Fischhandel S. O. 84 strandet 30. marts 1919 kl. 06.30 ved Ulvetænder ud for Blåvandshuk

Om formiddagen klokken 06.30 fik man meddelelse fra landpost Karl Jensen, at et skib var strandet 7 km fra stationen Blåvandshuk. "Redningsbåden sattes straks i bevægelse, og da vi ankom til stranden, viste det sig, at den strandede damper sad 3/4 mil til søs og 3 1/2 fra stationen i VSV retning på de såkaldte Ulvetænder i nærheden af Ringkøbing Dyb, og søen brød hårdt hen over den. Redningsbåden blev kørt hen på Hukket, hvor den blev sat i vandet, og der roedes godt ud mod skibet trods høj sø, hård strøm og vind. Ved ti-tiden avancerede redningsbåden ikke ret meget, hvorfor der tilkaldtes en damper med redningsbåd fra Esbjerg. Ved 12-tiden kom redningsbåden til land for at meddele, at det var umuligt at ro op mod den hårde sø og strøm, og bad om at få en damper ud igen og satte sejl, styrede sydpå efter Slugen for om muligt at komme med damperen og yde assistance. Fra land kunne vi se "Nordsøen" komme gennem Ringkøbing Dyb ved to-tiden og var da på højde med det strandede skib. Redningsbåden fra Esbjerg (som var på slæb efter damperen) gik nu ned til skibet og ankrede op mod brændingen ikke ret langt fra vraget, men intet viste sig om bord. Da redningsmandskabet så, at "Nordsøen" med redningsbåden gik efter Esbjerg, mente de, at der ikke var mere at lave, hvorfor de satte kursen mod land, hvortil de ankom klokken 16.30 eftermiddag." Besætningen var i åben sø reddet om bord i et andet fartøj.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Vejr: VSV, stiv kuling, høj sø, svær brænding på revlerne, sydlig strøm

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Fischhandel S. O. 84 var et tysk fiskerdamper med hjemsted i Altona i Tyskland. Skibet havde 12 besætningsmedlemmer.

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.