Stranding, Zitei


Redningsbåd kommer strandet sejlskib til undsætning - i dette tilfælde barken HASSEL.

Intro

Zitei strandet 7. august 1864 kl. 02.30 ved Skallingen.

"Om morgenen klokken 05.00 modtog jeg bud om, at et skib var indstrandet østen Refshorn på det såkaldte Skallingen. Bådsmandskabet mødte hurtigt ved stationen og begav sig straks derfra med redningsbåden efter strandingsstedet, som er ca. 1 1/2 mil fra stationen. De ankom til stedet klokken 07.00 og begav sig straks ud med båden i brændingen efter skibet, som sad fast på den yderste revle ca. 7 á 800 alen fra den faste strand. Ved anstrengende roning kom de til skibet, hvorfra skibsbesætningen blev tilkastet en ende af en trosse, og efter en tids forløb fik de besætningen, i alt 6 mand, en efter anden ned i båden og kom med samme lykkeligt i land med alle ca. kl. 09.00, og de var alle raske og i god tilstand. Skibet var stødt om morgenen klokken 02.30. Denne redning begyndte fra stationen klokken 05.30 og endte klokken 10.30 formiddag".

Vejr: V, storm, lyk luft, svære brændinger og høj sø.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Zitei var en fransk skonnert med hjemsted i St. Valery zur Somme i Frankrig. Skibets fører var kaptajn Cornet. Skibets havde seks besætningsmedlemmer. Skibets var ladet med jernbaneskinner. Det var undervejs fra Cardiff i England til Helsingborg i Sverige. Strandingen skyldtes storm og kompasmisvisning.

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.