Stranding, Yrsa


Redningsskib kommer nødstedt kutter til undsætning

Intro

Yrsa strandet 22. april 1947 kl. 13.00 1 km fra Blåvandshuk Fyr

Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Sydvestjyske Fiskerkuttere
Esbjerg Byhistoriske Arkivs database med oplysninger om fiskekuttere registreret i Esbjerg, Fanø, Varde og Ribe siden 1894. Oplysningerne er hentet fra Fiskeriårbøgerne. Der er foreløbig indtastet oplysninger fra årbøgerne i perioden 1894-1952. De øvrige vil løbende blive tilføjet databasen.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.


Klokken 13.00 hørtes råb, signaler og motorlarm fra havet. Bådformanden tog ud på isen ca. 1 km nordvest for fyret 200 á 300 favne fra land og talte med to kuttere, der ikke ønskede redningsbåden, men ønskede assistance fra redningsdamperen i Esbjerg. Klokken 14.30 var kutterne kommet af grunden ved egen hjælp.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Vejr: SV 5,S 2, tæt tåge

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Yrsa var en dansk fiskekutter med hjemsted i Esbjerg.

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.