Stranding, Wanderer


Brændingen ved Vesterhavet.

Intro

Wanderer strandet 1. juni 1898 ved Vejers vest for Varde

Strandingen blev observeret, og redningsmandskabet alarmeret, men inden man nåede frem, var besætningen kommet i land i egen båd.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Vejr: SSV, storm, høj sø, sydlig strøm

Årsag: Iturevet sejl, brækket gaffel

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Wanderer var en tysk fiskekutter med hjemsted i Finkenwärder i Tyskland. Skibets fører var skipper Rudolff O. Fock. Skibet havde 3 besætningsmedlemmer.

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.