Stranding, Vadder Victor


Den tyske skonnert VADDER VICTOR strandet ved Fanø den 16. november 1923


Den tyske skonnert VADDER VICTOR strandet ved Fanø den 16. november 1923


Den tyske skonnert VADDER VICTOR strandet ved Fanø den 16. november 1923


Den tyske skonnert VADDER VICTOR strandet ved Fanø den 16. november 1923

Intro

Vadder Victor strandet 16. november 1923 ved Fanøs Vestkyst.

D. 14/11 opankredes V. V. for begge Ankre ved Graadyb Fyrskib. Under orkanagtig Storm af VSV. gik Skibet d. 16/11 i Drift med Ankrene og strandede Kl. 3 Emd. ved Fanøs Vestkyst. 4 Mand af Besætningen gik i Land i egen Baad. Efter at det var lykkedes at opnaa Forbindelse med Land ved at lade en Redningskrans drive ind med en Line, blev Resten af Besætningen bjerget af Redningsbaaden fra Land.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1922/23


Vadder Victor var en tysk skonnert med hjemsted i Bremen, Tyskland. Skibet var ladet med sprængstoffer. Det var undervejs fra Puerto Colombo i Sydamerika til Hamburg i Tyskland.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1922/23


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.