Stranding, Union


Esbjerg. Fiskerbåde går ud af havnen

Intro

Union strandet 4. april 1899 på Skallingen ved Grådyb

Strandingen var ikke blevet observeret og meldt til stationen, hvorfor denne ikke har været i aktion. Besætningen reddede sig i egen båd over til damperen "Nordsøen".

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Vejr: VSV, frisk kuling, moderat sø, svær strøm

Årsag: Ankeret var uklar

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Union var en dansk fiskekutter med hjemsted i Esbjerg. Skibets fører var skipper Søren Hansen. Skibet havde 5 besætningsmedlemmer. Skibet var undervejs fra fiskepladser til Esbjerg.

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Sydvestjyske Fiskerkuttere
Esbjerg Byhistoriske Arkivs database med oplysninger om fiskekuttere registreret i Esbjerg, Fanø, Varde og Ribe siden 1894. Oplysningerne er hentet fra Fiskeriårbøgerne. Der er foreløbig indtastet oplysninger fra årbøgerne i perioden 1894-1952. De øvrige vil løbende blive tilføjet databasen.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.