Stranding, Triton


Redningsbåden går ud. L. Tuxen 1877, reproduktion

Intro

Triton strandet 8. juli 1862 kl. 03.00 ved Bjælken ved Grådyb.

"Om formiddagen klokken 10.00 modtog jeg bud af en mand fra Hjerting krydsbåd (antagelig toldkrydsbåden fra Hjerting), at et skib sad på grunden af det såkaldte Bjælken ved Grådyb, 1/2 mil ude fra den faste strand og 3 mil fra stationen. Jeg lod straks ved to bud kalde de til redningsbåden hørende ti faste mandskab og to reserver samt ejerne af fire par transportheste, og desuden to vogne til de skibbrudne besætningers transport. - Til redningsbåden blev lånt to bådssejl til havet, hvori den blev udsat og ved afbenyttelse af sejlene og den stærke blæst kom til skibet middag klokken 12.00, men der var ingen folk om bord. Skibets besætning, kaptajn med sin kone og fem mand, formodes om formiddagen at have forladt skibet i deres egen båd ud i det såkaldte Hobo Dyb ved Skallingen, hvor krydsbåden lå, og hvorpå kaptajnen med sin kone kom om om bord og blev indbragt til Hjerting, hvor han med sit folk ville have sit opholdssted samt og tillige henbragt dertil det af skib og ladning bjærgede. - De vides ikke, hvad tid det var stødt på grund, men det var først blevet observeret af kystbådens besætning om morgenen klokken 03.00. Det var lavvande, og der kunne være håb om, at det på højvande kunne blive flot, hvorfor der om morgenen ikke burde være sendt bud til stationen.
Redningsbåden nåede da også i land på Skallingende, hvor vogn og heste var kørt ned, da der formedelst den oprørte sø og stærke blæst kunne ros eller sejles tilbage.
Dette redningsforsøg begyndte fra stationen klokken 11.00 formiddag og endte ved samme klokken 20.00 eftermiddag."

Vejr: NV storm, høj sø.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Kilde: Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Triton var en tysk skonnert med hjemsted i Emden, Hannover i Tyskland. Skibets fører var skipper J. S. de Junge. Skibet havde syv besætningsmedlemmer. Skibets last var jernbaneskinner. Det var undervejs fra Dort i Holland til Svinemünde i Tyskland.

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.