Stranding, Tordenskjold


Stormvejrsdag ved Vesterhavet. Redningsbåd køres ud.

Intro

Trodenskjold strandet 15. april 1902 på Bjælken ved Skalling-ende

Telefonisk meddeltes det fra Skallingen, at et skib var strandet på Bjælken ved Skalling-ende. Redningsmandskab og heste begav sig mod redningsstationen Svenske Knolde, men da man kom til Benet, meddeltes det, at skibet var kommet flot og fortsatte sin kurs. Redningsaktionen indstillet.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Vejr: SØ, stormagtigt

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Tordenskjold var en norsk galease med hjemsted i Kristiansand i Norge. Skibet havde 4 besætningsmedlemmer. Det var undervejs fra Esbjerg til Norge.

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.