Stranding, Syrenen


Esbjerg. Fiskerbåde går ud af havnen

Intro

Syrenen strandet 1. december 1918 ved Skalling-ende.

Redningsstationen var ikke i aktion. "Syrenen" bragtes af grunden den 4. december.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Vejr: SV, stiv kuling, betydelig sø på revlerne

Årsag: Masiknskade og strøm, samt at fyr ikke var tændte

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Syrenen var et dansk fiskefartøj med hjemsted i Esbjerg. Skibets fører var skipper F. P. Enevoldsen. Skibet havde 3 besætningsmedlemmer. Skibet var undervejs fra fiskepladser til Esbjerg:

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Sydvestjyske Fiskerkuttere
Esbjerg Byhistoriske Arkivs database med oplysninger om fiskekuttere registreret i Esbjerg, Fanø, Varde og Ribe siden 1894. Oplysningerne er hentet fra Fiskeriårbøgerne. Der er foreløbig indtastet oplysninger fra årbøgerne i perioden 1894-1952. De øvrige vil løbende blive tilføjet databasen.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.