Stranding, Ruby


Redningsbåden går ud. L. Tuxen 1877, reproduktion

Intro

Ruby strandet 4. november 1880 kl. 07.30 ved Svenske Knolde

Om formiddagen klokken 07.30 modtoges bud, at et skib var strandet på Skallingen. Mandskabet blev tilsagt til møde ved stationen Svenske Knolde. Strandingen var sket ca. 1/2 mil fra denne station. "Mandskabet gik med båden ud til skibet, men kaptajnen og besætningen ville ikke forlade skibet." Mandskabet roede til land, og redningsbåden anbragtes i stationen igen. Da dette var gjort, begav man sig til stranden "og erfarede, at der var sat nødflag, hvorfor vi vendte tilbage til stationen og begav og igen med båden efter strandingsstedet. - Denne gang var besætningen villig at gå med i båden. De kom lykkeligt i land med fem mand klokken 17.00."

Vejr: SV, tiltagende storm og høj sø

Årsag: fejlbestik

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Ruby var en engelsk fiskekutter med hjemsted i Hull i England. Skibets fører var kaptajn George Greensides. Skibet havde 5 besætningsmedlemmer. Skibet var undervejs fra Hull i England til fiskepladser i Nordsøen.

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.

Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.