Stranding, Rock City


Redningsaktion, strandet sejlskib. Der affyres med raketapparat.


Redningsbåden går ud. L. Tuxen 1877, reproduktion

Intro

Rock City strandet 19. november 1913 kl. 10.00 ved skellet mellem Vejers og Blåvand

Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.


Om formiddagen meldtes, at et skib drev ud for Ringbjerg båke. Redningsmandskabet og ejerne af transporthestene alarmeredes, og man begav sig mod strandingsstedet, - det var en besværlig tur, da det usædvanlige højvande bevirkede, at havet gik til klitterne. "Vi ankom til stranden klokken 11.45 og gik straks i gang med at sætte båden i vandet, hvilket var meget besværligt. - Da vi i 1/2 time havde arbejdet med at få båden i vandet, uden at få den flot, og da raketapparaterne imidlertid var ankommet, besluttede vi os til at prøve raketterne, da vi mente, at der kunne opnås forbindelse med skibet, der sad kun 4 á 500 meter fra land. Der affyredes to tredobbelte raketter. Den første nåede ikke til skibet, medens den anden lagde linen til luvart af skibet uden at opnå forbindelse. Skibet gik samtidig fuldstændig i stykker og deltes i to dele og drev sydefter mod land. På det ene stykke vrag sås folk, hvorefter vi hurtigst muligt tog fat i båden, fik den i vandet og roede ud til luvart af vragstykket med folkene. Vi lå der ca. ti minutter. Vraget lå helt omme på siden, og søen brød hårdt over dette, og da det ikke kunne tænkes at være levende folk på vragstykket, besluttede vi at gå i land med redningsbåden. Vi prøvede at lette ankeret, hvilket viste sig at være umuligt, hvorfor vi kappede ankertovet og gik i land klokken 15.00 lidt syd for vraget." Vejers redningsbåd var også kommet til strandingsstedet og roedes med stor besværlighed ud til skibet, men også uden resultat. "Skibet var nu fuldstændig sønderslået, og vraggods og ladning drev i land. Skibets mandskab var på 11 mand og en 1 kvinde, hvoraf de 8 mand og kvinden drev i land på vragstumper og bjærgedes af egnens beboere, som var til stede; tre mand døde." Redningsaktionen endte ved stationen klokken 17.30 eftermiddag.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Vejr: VNV, orkanagtig storm, byger, ualmindelig høj sø, sydgående strøm

Årsag: Vejret, mistet sejl

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Rock City var en russisk bark med hjemsted i Kotka i Rusland. Skibets fører var kaptajn J. Uedua. Skibet havde 11 besætningsmedlemmer og 1 passager. Skibet var ladet med træ. Det var undervejs fra Härnösnad i Sverige til London i England.

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Af skibets 11 besætningsmedlemmer og 1 passager omkom 3 besætningsmedlemmer.

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.