Stranding, Rapid


Strandet sejlskib (ukendt)

Intro

Rapid er strandet 18. oktober 1884 ved Bjerregård.

Der meldtes, at et skib styrede mod land, og at det ville strande. Redningsmandskabet tilkaldtes, og de begav sig af sted med apparaterne. Skibet var strandet langt mod nord, og da de kom nærmere strandingsstedet, kunne de se, at skibet var strandet nord for Gabet, og at der var redningsmandskab til stede, hvorfor de vendte tilbage til stationen.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Vejr: NNV, stormende kuling, høj sø

Årsag: storm

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Rapid var en norsk brig med hjemsted i Drammen i Norge. Skibets fører var kaptajn Pedersen. Skibet havde 8 besætningsmedlemmer. Skibet var ladet med ballast. Det var undervejs fra Rouen i Frankrig til Drammen i Norge.

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.