Stranding, Prospect


Redningsbåden kommer strandet skib til undsætning - i dette tilfælde er damperen CABRAL

Intro

Prospect strandede 1. november 1863 kl. 01.00 ved Skallingen 2 1/2 mil fra Svenske Knolde redningsstation.

Strandingsstedet er ca. 2 1/2 mil fra stationen, og da vognen med raketapparatet var kommet 1/2 mil nær strandingsstedet og ligeledes båden 1 mil i nærheden af samme, fik de af ovennævnte formand Søren Nielsen ordre til at bevæge sig tilbage til stationen, da skibsbesætningens tre mand ved egen hjælp havde bjærget sig i land. Skibet var kommet i stranden om natten klokken 01.00, men blev ikke observeret før end om morgenen, da det ikke var muligt, formedelst den usædvanlig høje flod at komme til Skallingen om natten.
Dette redningsforsøg begyndte fra stationen klokken 08.45 og endte ved samme klokken 14.00 eftermiddag.

Der foreligger en uoverensstemmelse mellem stationens protokol og redningsvæsenets oversigt med hensyn til skibets navn, idet redningsvæsenet angiver navnet "Brinbeid". "Vestjysk Avis" anfører navnet "Prospect", samt at besætningen blev reddet ved egen hjælp. Desuden nævner avisen: "Ligeledes skal et større skib være set at have stået fast på Bjælken, men kort efter aldeles forsvundet".

Vejr: SV

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Prospect var en engelsk kutter. Skibets fører var kaptajn Alexander Milton. Skibet havde tre besætningsmedlemmer. Skibet var ladet med sild. Det var undervejs fra Skotland til Hamburg i Tyskland.

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.