Stranding, Princess


Strandet sejlskib (ukendt)

Intro

Princess strandet 19. december 1884 formiddag ved Henne Strand

Der kom melding, "at et skib var lige uden for brændingen, og at det formodentlig ville strande. Redningsapparaterne afgik klokken 10.30 og ankom til strandingsstedet klokken 11.00. Skibet var da strandet, men det kunne tydeligt ses, at der ingen folk var om bord. Skibet stod på anden revle omtrent 150 alen fra land." Redningsmandskabet kunne derefter indstille aktionen. Det oplystes senere, at besætningen var reddet i åben sø.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Vejr: SV, stiv bramsejlskuling, svær sø

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Princess var en engelsk brig med hjemsted i Port Madoc, Wales. Skibet havde 6 besætningsmedlemmer. Skibet var ladet med brædder.

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.