Stranding, Peggy 3


Brændingen ved Vesterhavet.

Intro

Peggy 3 strandet 10. august 1963 kl. 05.00 nord for Blåvand Fyr

Klokken 05.00 meddeltes fra fyret, at en lystbåd lå i brændingen nord for fyret. Besætningen kunne reddes i land ved hjælp af et tov. Ingen redningsaktion.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Vejr: VSV, med byger

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Peggy 3 var en lystbåd. Skibet havde 2 besætningsmedlemmer, 1 mand og 1 kvinde. Skibet var undervejs fra Travemünde i Tyskland til Rotterdam i Holland.

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.