Stranding, Pax


Redningsaktion, strandet sejlskib. Der affyres med raketapparat.

Intro

Pax strandet 31. december 1862 kl. 15.45 ved Kjærgård Strand

Om eftermiddagen klokken 15.45 modtoges melding om, at et skib var strandet. Mandskabet alarmeredes og afgik med raketapparaterne fra stationen klokken 16.00. Ankommet til strandingsstedet affyredes flere raketter, dog uden forbindelse blev opnået. Derfor blev der sendt bud efter Blåvand redningsbåd, som bjærgede besætningen på fem mand.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Vejr: VNV, stærk blæst, svære brændinger

Årsag: Storm og læk

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Pax var en tysk skonnert med hjemsted i Blankenese i Tyskland. Skibets fører var kaptajn H. Dreijer. Skibet havde 5 besætningsmedlemmer. Skibet var ladet med hvede. Det var undervejs fra Rostock i Tyskland til England.

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.