Stranding, Oskar Vilhelmsen


Esbjerg. Fiskerbåde går ud af havnen

Intro

Oskar Vilhelmsen E 369 strandet 11. marts 1920 ved Højknolde på Skallingen.

Redningsstationen var ikke i aktion, da strandingen ikke var blevet observeret. Besætningen kom i land i egen båd. Skibet kan antageligt bjærges.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Vejr: SSØ, frisk kuling, en smule sø på revlerne

Årsag: Fejlnavigation

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Oskar Vilhelmsen E 369 var en dansk fiskekutter med hjemsted i Esbjerg. Skibets fører var skipper H. C. Pedersen. Skibet havde 4 besætningsmedlemmer. Skibet var undervejs fra fiskepladser til Esbjerg.

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Sydvestjyske Fiskerkuttere
Esbjerg Byhistoriske Arkivs database med oplysninger om fiskekuttere registreret i Esbjerg, Fanø, Varde og Ribe siden 1894. Oplysningerne er hentet fra Fiskeriårbøgerne. Der er foreløbig indtastet oplysninger fra årbøgerne i perioden 1894-1952. De øvrige vil løbende blive tilføjet databasen.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.