Stranding, Nordsøen


Dampskibet NORDSØEN, Rederiet J. Lautitzen

Intro

Nordsøen strandet 10. december 1892 kl. 05.00 ved Bjælken

"Klokken 14.30 eftermiddag modtog jeg meddelelse per telefon fra grosserer Lauridsen i Esbjerg, at dampskibet "Nordsøen" sad fast på Bjælken ved Skallingende, hvorfor han begærede redningsbådens hjælp. - Mandskabet blev tilsagt, og otte par heste blev afbenyttet formedelst dårligt vejr og føret, - de begav sig fra Oxby klokken 15.30 og ankom til stationen (Svenske Knolde) klokken 17.30. Derpå sattes redningsbåden i gang og ankom til Skalling-ende ca. klokken 20.00. Forinden var to mand afgået i forvejen for at afgive nødsignalraketter, som med passende mellemrum blev afgivet fem gange, hvilket sidste gang blev besvaret ved dampfløjten, hvorfor vi antog, at der ikke var synderlig fare, og da snestormen og tykningen var så streng, besluttede vi at lade båden stå og begive os med hestene til redningshuset for at overnatte til om morgenen. Om morgenen begav vi os ca. klokken 05.00 atter ned til redningsbåden, hvorpå vi satte båden ud i vandet, skønt vi formedelst tykningen ikke kunne se skibet, men da mandskabet var kommet noget ud for landet, opdagede de, at båden ikke havde fornøden bærekraft, hvorfor de blev enige om at vende tilbage. Ved tilbagekomsten besluttede formanden og jeg os at bringe båden tilbage til stationen og afsende bud til Blåvand for at telefonere til Esbjerg om dampskibets skæbne. Da budet var afsendt, mødte det et andet bud fra Blåvand med telegram, at dampskibet var kommet ind til Esbjerg. Senere oplystes det, at skibet var grundstødt den 10. klokken 05.00 om morgenen, men at det blev flot igen klokken 2.00 om morgenen.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Vejr: SSØ, snestorm

Årsag: Tåge

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Nordsøen var en dansk damper. Skibets fører var kaptajn S. M. Degn. Skibet var ladet med kul. Det var undervejs fra Methil i Skotland til Esbjerg.

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.