Stranding, Nor


Brændingen ved Vesterhavet.

Intro

Nor er strandet 7. august 1948 kl. 13.45 på Ulven.

Klokken 13.45 meddelte Blåvand Fyr, at et fartøj var strandet på Ulven. Skibet lå på siden ca. 1 km fra land og var ved at synke. Kort efter meddeltes, at besætningen var svømmet i land, og redningsaktionen kunne indstilles.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Årsag: Læk

KIlde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Nor var en norsk fiskekutter med hjemsted i Oslo i Norge. Skibet havde 3 besætningsmedlemmer, 2 mænd og 1 kvinde. Skibet var undervejs fra Oslo i Norge til Holland.

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.