Stranding, Mona


Redningsbåden går ud

Intro

Mona er strandet den 18. november 1938 ved Børsmose.

Klokken 10 om formiddagen meldtes, at et fiskerfartøj lå med nødflag ud for Børsmose. Redningsmandskabet alarmeredes, og man nåede frem til strandingsstedet med redningsbåden klokken 12.00. "Den roedes ud i højde med det strandede skib, der stod 300 m fra land. Ankeret kastedes, hvorefter der firedes ned mod skibet, som der opnåedes forbindelse med ved hjælp af et kastedræg. Besætningen, der bestod af to mænd, ønskede dog ikke at gå fra borde. - Vi forblev på strandingsstedet til klokken 15.00, så gik vi ud til skiber igen, og da ønskede de at komme med redningsbåden, som derpå roedes i land. - Redningsmateriellet kørtes tilbage til stationen, hvortil vi ankom klokken 18.00. Da det begyndte at blive aften, og mandskabet tillige var gennemblødt, opsattes rengøringen af materiellet til næste dag.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Vejr: SV 5, urolig sø

Årsag: Motorskade, læk

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Mona var en dansk fiskerbåd med hjemsted i Varde. Skibets fører var Alfred Svendsen. Skibet havde 2 besætningsmedlemmer.

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Sydvestjyske Fiskerkuttere
Esbjerg Byhistoriske Arkivs database med oplysninger om fiskekuttere registreret i Esbjerg, Fanø, Varde og Ribe siden 1894. Oplysningerne er hentet fra Fiskeriårbøgerne. Der er foreløbig indtastet oplysninger fra årbøgerne i perioden 1894-1952. De øvrige vil løbende blive tilføjet databasen.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.