Stranding, Memoranda


Vejrs redningsbåd i 1920erne


Redningsaktion, strandet sejlskib. Der affyres med raketapparat.

Intro

Memoranda strandet 1. november 1880 kl. 11.00 ved Vejers Strandlen

Om formiddagen klokken 11.00 modtoges bud, at et skib ville strande på Horns Rev. På grund af afstanden fra land, alarmeredes kun redningsbådens mandskab. Da man kom til stranden, så man, at skibet styrede efter land. Redningsbåden fulgte skibet, der strandede i Vejers strandlen ca. 1 1/4 mil fra stationen. Imens var der sendt bud efter raketapparaterne. "Mandskabet med båden gik derefter ud til skibet, men dette forsøg mislykkedes formedelst svær strøm og høje søer. Raketapparaterne ankom nu til strandingsstedet. Da sad skibet med styrbordsside mod land og i havstokken. Mandskabet ønskede at gøre endnu et forsøg med båden. Da blev en raket affyret, og ved denne kom de (redningsbåden) i forbindelse med skibet, og det lykkedes at redde skibsbesætningen. Båden kom lykkeligt i land med ni mand omtrent klokken 15.30 om eftermiddagen."

Vejr: Orkanagtig storm

Årsag: forlist stormast

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Memoranda var en norsk brig med hjemsted i Tvederstrand i Norge. Skibets fører var kaptajn Berntsen. Skibet havde 9 besætningsmedlemmer. Skibet var ladet med salt og kork. Det var undervejs fra Lissabon i Portugal til Christania i Norge.

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.