Stranding, Mathilde


Redningsaktion, strandet sejlskib. Der affyres med raketapparat.

Intro

Mathilde strandet 2. januar 1855 kl. 18.00 ved Grærup strandlen 2 1/2 mil fra Blåvand.

"1855 den 2. januar om eftermiddagen klokken 18.00 modtog jeg ved ridende stafet underretning om, at et skib var strandet i Grærup strandlen 2 1/2 mil fra Blåvand. Jeg tilsagde straks det til redningsvæsenet hørende mandskab samt forspandsheste, som alle hurtigt mødte. Jeg tillige med to mand begav os straks til strandingsstedet med raketapparaterne, hvor vi var klokken 20.45 og observerede, at mandskabet på skibet sad i takkelagen på formasten under mærset i en jammerfuld og elendig tilstand. Vi iværksatte en raketafkastning, den første på 30 graders elevation, denne gik til luvart af agterenden af skibet 8 á 10 alen, agterenden sad mod landet, og raketterne kunne næppe nå skibet. Vi indhalede raketlinen og iværksatte atter en kastning på 27 graders elevation. Denne faldt ved skibets agterende, hvorved raketstokken sloges itu og raketten gik tabt.
Efter kort tids forløb, da vi bemærkede, at skibsmandskabet ikke kunne få fat på linen, da de sad i fortroppen, halede vi atter linen ind og iværksatte det tredje raketafkast på 25 graders elevation efter forenden af skibet. Denne faldt ved den ydre ende af fokken og ved forenden af skibet. Denne raketstok sloges også i stykker, og raketten gik tabt. Efter en tids erfaring bemærkede vi, at de skibbrudne jammerfulde mennesker ikke kunne få fat på linen, da de i deres udmattede tilstand ikke kunne forlade det sted, hvor de havde gjort sig fast. Vi indhalede atter linen og besluttede at iværksætte den fjerde raketkastning, i det håb at denne skulle træffe i nærheden, hvor mandskabet sad, da det så ud efter, at masterne ville falde. Denne raket var heller ikke heldig, da den faldt uden for skibet.
Redningsbåden med tilhørende mandskab kom imidlertid til strandingsstedet klokken 22.00 og begav sig straks med båden ud i de svære bræksøer og kæmpede derimod en tid, inden de nåede skibet, hvilket dog lykkedes dem ved kastedræg at få fast på skibet og var så heldig at få det afkræftede skibsmandskab, kaptajnen og fire mand fra takkelagen ned i båden og kom lykkeligt dermed gennem brændinerne i land om aftenen klokken 23.00. Disse fem mænd var i sørgelig tilstand, så de kunne ikke uden fleres hjælp stå eller gå, de havde i eleve timer siddet i rigningen på skibet i den største elendighed, også forud i 1 1/2 døgn og udstået den hårde lange skæbne med de rasende voldsomme bølger og bræksøer, hvorved de næsten ikke kunne få noget at styrke sig på. Natten mellem 1. og 2. januar klokken 02.00 havde de forlist to mand ved en styrtsø, og ca. ved midnatstid, noget før strandingen, havde skibet været et vrag og derved var en mand slået over bord. Skibsbesætningen har været otte mand, kaptajnen iberegnet, tre mand er omkommet. Skibet er en prøjsisk skonnert, nemlig "Mathilde" kommende fra Pillau bestemt for Hull med en ladning af bønner og vikker ført af kaptajn Maje. Skibet er brækket midt over, og ladningen gået tabt i havet. Vinden var NV med stærk blæst og regnbyger.
Transporten af redningsapparaterne måtte ske om aftenen gennem marken og sandklitterne, da det ikke var muligt dermed at passere strandlangs formedelst højvande efter den svære storm. Transporten var meget besværlig, da disse veje på denne årstid er næsten ufremkommelige, og især med redningsbåden. Mandskabet, som blev gennemvåde ved bjærgningen, kunne næppe udholde tilbageturen til stationen, såvel som også forspandshestene for båden, tre par og et par reserve.
Denne redningsaktion begyndte om aftenen klokken 18.30 og endte om morgenen klokken 07.00. Af bådens tilbehør forliste kastedræget og tre favne af samme line. Dræget var kommet fast i vraget, og mandskabet nødsagedes til at kappe linen, da de ikke længere kunne ligge ved vraget. Desuden gik en åre i stykker, og fem jerntolde ligeledes i stykker. Da de blev slået imod rælingen af skibet."

Vejr: NV, stærk blæst og regnbyer.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse for stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position findes ikke.

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Mathilde var en tysk skonnert med hjemsted i Elbing, Tyskland. Skibets fører var kaptajn Maje. Der var otte besætningsmedlemmer om bord. Skibet var undervejs fra Pilau i Tyskland til Hull i England. Skibets ladning var bønner og vikker.

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Tre besætningsmedlemmer omkom.

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.