Stranding, Marie de Bordeaux


Strandet sejlskib (ukendt)

Intro

Marie de Bordeaux strandet 15. maj 1852 kl. 01.30 ved Blåvand.

"Om morgenen kl. 01.30 modtog jeg en melding om et skibs stranding på den søndre side af vores strandlen. En vogn og fire mand blev tilsagt. Raketapparater og alt tilhørende blev straks bragt på vognen, men blev ikke afbenyttet, da vi på vejen modtog fuldstændig underretning af strandfoged Jess Jensen, at skibsmandskabet var bjærget."

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse for stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position findes ikke.

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Link til:


Sydvestjyske Fiskerkuttere
Esbjerg Byhistoriske Arkivs database med oplysninger om fiskekuttere registreret i Esbjerg, Fanø, Varde og Ribe siden 1894. Oplysningerne er hentet fra Fiskeriårbøgerne. Der er foreløbig indtastet oplysninger fra årbøgerne i perioden 1894-1952. De øvrige vil løbende blive tilføjet databasen.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.