Stranding, Marie


Stormvejrsdag ved Vesterhavet. Redningsbåd køres ud.

Intro

Marie er strandet 9. juli 1891 kl. 20.00 ved Grærup

Om eftermiddagen klokken 20.00 observeredes, at et mindre fartøj var strandet ud for Kjærgård. Redningsmandskabet alarmeredes og begav sig mod strandingsstedet, der var ca. 1 3/4 mil fra stationen. Redningsbåden nåede ned på stranden ved Børsmose, men forinden den nåede frem, modtog man bud, at mandskabet var kommet i land ved egen hjælp.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Vejr: NV, stiv kuling, temmelig høj sø

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Marie var et mindre fartøj af ukendt type med hjemsted i Houvig. Skibet havde 3 besætningsmedlemmer.

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.