Stranding, Möve


Stormvejrsdag ved Vesterhavet. Redningsbåd køres ud.

Intro

Möve er strandet den 15. oktober 1921 ved Grærup Strand

Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.


"Kl. 8.15 formiddag telefonerede strandfoged Chr. Harborg, Grærup, at et skib var strandet ud for Grærup, og at redningsbåden skulle komme hurtigst muligt. Jeg sendte straks bud til mandskabet og hesteejerne, at de skulle møde ved stationen, og alle var mødt kl. 09.00. Vi kørte straks med raketter og redningsbåd til strandingsstedet, hvor vi var kl. 9.45. Skibet var da kommet så langt ind, at 2 af mandskabet var vadet i land ved assistance af strandfogeden, og kaptajnen kom i land, straks efter at vi var ankommet." Redningsmandskabet vendte derefter tilbage til stationen.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Vejr: NV, storm

Årsag: Maskinskade, læk og mistet ror

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Möve var en tysk motorkutter med hjemsted i Hamborg i Tyskland. Skibets fører var kaptajn H. Rönkrisen. Skibet havde 3 besætningsmedlemmer. Skibet var ladet med ballast. Det var undervejs fra Norge.

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.