Stranding, Lydiana


Stormvejrsdag ved Vesterhavet. Redningsbåd køres ud.

Intro

Lydiana strandet 10. juni 1892 kl. 12.10 ved Nymindegabs Udløb

Lydiana var en norsk slup med hjemsted i Mandal i Norge. Skibets fører var kaptajn Olesen. Skibet havde 3 besætningsmedlemmer. Skibet var ladet med træ. Det var undervejs fra Mandal i Norge til Esbjerg.

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.


Middag klokken 12 og 10 min. blev der til mig telefoneret fra Houstrup, at et skib bestemt måtte strande, da det kun mangelfuldt lystrede roret og havde rejst flag. Jeg forsøgte straks at få telefonforbindelse med redningsmand John Høy i Lønne for at få nærmere underretning om bemeldte skib, men det kunne ikke lade sig gøre, begrundet af den kongelige telegrafstation i Nr. Nebel har indskrænket dagtjeneste og derfor er lukket fra 12-2 middag. - Jeg besluttede mig da til hurtigst mulig udrykning med apparaterne, som afgik fra stationen klokken 12.30. Allerede før havde jeg ladet min søn løbe til stranden for at iagttage skibet, og da vi havde tilbagelagt de 3/4 af vejen, mødte han os med en besked, at skibet allerede var strandet i nærheden af det nye udløb fra Ringkøbing Fjord, altså nord for det gamle udløb, hvor vi ikke kunne komme over." Redningsmandskabet vendte derefter tilbage til stationen.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Vejr: NV, stiv kuling, stærk sydgående strøm

Årsag: Roret itu

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.