Stranding, Ludvig Christensen E 438


Redningsbåden går ud

Intro

Ludvig Christensen E 438 strandet 15. marts 1920 kl. 02.00 ved Benknolde på Skallingen

Om formiddagen klokken 0.20 blev der observeret blus, og en vagt blev straks sendt af sted for at undersøge sagen. Han meldte per telefon, at en fiskerbåd var strandet ud for Benkolde. Redningsmandskabet og hesteejere alarmeredes, og klokken 02.30 var alle mødt. "Redningsbåden sattes straks i bevægelse mod strandingsstedet, som ligger 3 km SØ for stationen. Da båden ankom hertil, blev den straks sat i vandet og roet ud efter det strandede skib, som sad ca. 150 meter fra land på 2. revle med styrbordsside mod land. Der opnåedes forbindelse med et kastedræg, og besætningen 3 mand kom i redningsbåden, hvorefter der roedes mod land, hvortil de lykkeligt ankom klokken 05.00." Skibet kan antageligt bjærges.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Vejr: SSØ, stormagtig kuling

Årsag: Dis, strøm og fejlnavigation

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Ludvig Christensen E 438 var en dansk fiskekutter med hjemsted i Esbjerg. Skibets fører var skipper Christian Pedersen. Skibet havde 3 besætningsmedlemmer. Det var undervejs fra fiskepladser til Esbjerg.

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Sydvestjyske Fiskerkuttere
Esbjerg Byhistoriske Arkivs database med oplysninger om fiskekuttere registreret i Esbjerg, Fanø, Varde og Ribe siden 1894. Oplysningerne er hentet fra Fiskeriårbøgerne. Der er foreløbig indtastet oplysninger fra årbøgerne i perioden 1894-1952. De øvrige vil løbende blive tilføjet databasen.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.