Stranding, Lovise Nicoline


Redningsaktion, strandet sejlskib. Der affyres med raketapparat.

Intro

Lovise Nicoline strandet 7. november 1852 kl. 15.30 ved Skallingen.

Om eftermiddagen klokken 15.30 modtoges bud, at et skib var strandet på Skallingen 1 1/2 mil fra stationen.
"Straks tilsagde jeg fire mand og to vogne. Den ene vogn blev læsset med redningsapparater, hvormed jeg og to mand straks begav os på vejen til strandingsstedet, for inden aftenen kom på at få raketter affyret. Den anden vogn kom straks efter med det svære torv, redningsstolen og dertilhørende liner, samt to mænd. Med da vi med den første vogn var kommet omtrendt halvvejen til strandingsstedet, modtog vi med ridende ekspresse af strandfoged Ib Jensen fuldstændig underretning om, at skibsfolkene var bjærget og kommet i land med deres egen båd, hvis årsag vi begav os med redningsapparater tilbage til stationen."

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse for stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position findes ikke.

Vejr: SV, tyk og tåget luft, stærk blæst og sø.

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Lovise Nicoline var en dansk galease med hjemsted i Ribe. Der var tre besætningsmedlemmer om bord.

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.