Stranding, Line Monberg


Redningsbåd kommer strandet sejlskib til undsætning - i dette tilfælde barken HASSEL.

Intro

Line Monberg strandet 24. oktober 1874 kl. 08.30 ved Skalling-ende.

"Om formiddagen klokken 10.00 modtog jeg bud om, at et skib var strandet ved Skalling-ende ved Grådyb ca. 3 mil fra stationen. - Da vognen med raketapparaterne var kommet til de såkaldte Benknolde, var formedelst højvande umuligt at nå længere, og den vendte derfor. Da redningsbåden var kommet til den såkaldte Mærskvase, der hvor den fører ud til havet, stod vandet i klitterne, og stranden var ufremkommelig. Da vandet voksede, besluttede man at vente, til ebben kom i gang, og båden vendte derfor tilbage til stationen. Alt holdtes klar til indtrædende lavere vandstand, men i to dage faldt vandet ikke, og på trejdedagen begav en af strandfogederne sig derned for at se, om der var noget for båden at forrette. Vognen, han havde med, kom tilbage med to af mandskabet og med underretning om, at fem af besætningen havde bjærget sig ved egen hjælp, og derefter være kommet om bord i nogle i læ af Skallingen liggende fiskefartøjer. Under forsøget på at komme i land var en mand af besætningen og en passager druknet. Skibet var fuldstændigt vrag. Skibet var kommet i stranden om formiddagen klokken 08.30.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Vejr: SV, storm med tykning

Årsag: Storm

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Line Monberg var en dansk skonnert med hjemsted i Horsens. Skibets fører var: kaptajn P. J. Høj. Skibet havde 6 besætningsmedlemmer og 1 passager. Skibet var ladet med jernbanesveller. Det var undervejs fra Riga i Letland til Esbjerg.

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


1 besætningsmedlem og passageren omkom.

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.