Stranding, Let


Redningsbåden går ud. L. Tuxen 1877, reproduktion

Intro

Let strandet 11. oktober 1858 ved Skallingen øst for Højeknolde.

Før redningsbåden ankom, blev der gjort forsøg med to raketkast, men de mislykkedes begge, da skibet stod under vand på den yderste revle, og mandskabet måtte sidde i takkelagen.
"Besætningen, i alt tre mand, disse blev alle med redningsbåden lykkelig bjærget."

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse for stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position findes ikke.

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Let var en dansk galease med hjemsted i Ringkøbing. Skibets fører var skipper I. S. Jensen. Der var tre besætningsmedlemmer på skibet. Skibets ladning var stykgods. Skibet var undervejs fra Hamburg, Tyskland til Ringkøbing.

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.