Stranding, Kong Sigurd


Strandet dampskib trækkes fri

Intro

Kong Sigurd strandet 17. juni 1932 kl. 07.15 ved Cancer

Klokken 7.15 modtoges meddelelse fra Blåvandshuk Fyr. Da bjærgningsselskab var tilkaldt og trak damperen fri, blev redningsstationen ikke sat i aktion.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Vejr: NØ, søen rolig

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Kong Sigurd var en norsk damper med hjemsted i Oslo i Norge. Skibet havde 10 besætningsmedlemmer, skønsmæssigt anslået. Skibets var undervejs fra Hamborg i Tyskland til Oslo i Norge.

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdning af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.