Stranding, Knud Børge


E 549 KNUD BØRGE strandet ved Sønderho den 10. oktober 1926


E 549 KNUD BØRGE strandet ved Sønderho den 10. oktober 1926

Intro

Knud Børge (E 549) strandet 10. oktober 1926 kl. 17.00 ved Sønderho.

Kl. 3 Fmd., da K. B., der havde Kurs mod Esbjerg, lige havde passeret Vyl F.S., tog Fartøjet en svær Sø over, der bortrev Skylightet til Maskinrummet samt Vandtanken. Da Fartøjet Kl. 8 Fmd. var i Nærheden af Cancer Lysbøje, gik motoren istaa. En Kutter, der var i Nærheden, lovede at rapportere K. B. i Esbjerg, og for smaa Sejl holdtes ind mod Graadyb Gasbøje, hvortil Fartøjet ankom Kl. ca. 2 Emd. Da det paa dette Tidspunkt blæste en stærk NNV.lig Storm, var det umuligt at jolde Fartøjet i Indløbet, hvorfor der ankredes op; men da Ankret ikke vilde holde, drev K. B. mod S. og strandede Kl. ca. 5 Emd. ved Sønderho. Besætningen blev bjerget ved Hjælp af Redningsbaad fra Land. D. 11/10 blev Fartøjet bjerget af en Bjergningsdamper.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1926


Knud Børge var et dansk fiskefartøj med hjemsted i Esbjerg. Skibet var undervejs fra fiskepladser i Nordsøen til Esbjerg.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1926


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Sydvestjyske Fiskerkuttere
Esbjerg Byhistoriske Arkivs database med oplysninger om fiskekuttere registreret i Esbjerg, Fanø, Varde og Ribe siden 1894. Oplysningerne er hentet fra Fiskeriårbøgerne. Der er foreløbig indtastet oplysninger fra årbøgerne i perioden 1894-1952. De øvrige vil løbende blive tilføjet databasen.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.