Stranding, Juno


En stranding (ukendt skib)

Intro

Juno strandet den 1. oktober 1863 ved Skallingen..

Da besætningen var kommet i land i egen båd, blev redningsstationen ikke sat i aktion.

Vejr: SØ, stærk kuling og urolig sø.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Kilde:S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Juno var en svensk slup med hjemsted i Kalmar i Sverige. Skibets fører var kaptajn Danielson. Skibet havde fem besætningsmedlemmer. Ladningen var 355 tønder tjære. Skibet var undervejs fra Kalmar i Sverige til London i England. Strandingen skyldtes læk.

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.