Stranding, Julie


Redningsbåden fra Nymindegab går ud

Intro

Julie er strandet 24. oktober 1874 ved Bjerregård.

Opsynsmanden, der var på stranden, observerede et skib, der styrede lige mod land. Han lod redningsmandskabet tilkalde, og kort efter var de på stranden. Skibet var endnu ikke strandet, men havde ændret kurs og gik nordpå. De fulgte skibet langs stranden, til det strandede nord for Nymindegabs udløb. Da de kunne se, at der var redningsmandskab på strandingsstedet, afventede de at se besætningen bjærget. I mellemtiden havde de observeret et andet skib i sydlig retning, men da de havde ventet i to timer, og det havde klaret sig fri af land, indstilledes redningsaktionen.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Vejr: VNV, stiv bramsejlskuling

Årsag: Læk

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Julie var en norsk brig med hjemsted i Frederiksstad i Norge. Skibets fører var kaptajn F. Brun. Skibet havde 8 besætningsmedlemmer. Skibet var ladet med træ. Det var undervejs fra Riga i Letland til Halingen i Tyskland.

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.