Stranding, Joseph


Redningsbåden fra Nymindegab går ud

Intro

Joseph er strandet den 15. oktober 1900 ved Henneby.

Der meldtes fra station Nymindegab, at et skib sejlede med nødflag og stod sydpå, og at det sikkert ville strande. Nymindegab redningsstation var i aktion. Ved henvendelse til Henne station erfaredes, at skibet nu var der ud for, og at det drev sydpå. Redningsmandskabet alarmeredes og begav sig fra stationen. Man erfarede senere, at skibet var strandet i Henne, og at de ovenfor nævnte stationers mandskab var til stedet, og at besætningen var reddet.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Vejr: NV, stormende kuling, svære byger, høj sø

Årsag: Læk, storm

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Joseph var en tysk skonnert med hjemsted i Ostrhauderfehn i Tyskland. Skibets havde 5 besætningsmedlemmer. Skibet var ladet med træ. Det var undervejs fra Porsgrund i Norge til Papenburg i Tyskland

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.