Stranding, Johannes


Brændingen ved Vesterhavet.

Intro

Johannes strandet 17. oktober 1883 ved Skalling-ende

Besætningen reddede sig i land ved egen hjælp. Redningsstationen ikke i aktion, da strandingen ikke blev meldt.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Vejr: SSV, storm

Årsag: storm

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Johannes var en tysk fiskerkutter med hjemsted i Hamburg i Tyskland. Skibets fører var kaptajn Julius Rotbecht. Skibet havde 3 besætningsmedlemmer. Det var på fiskeri.

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.