Stranding, Jantie


En stranding på Jyllands vestkyst

Intro

Jantie strandet 20. oktober 1879 ved Blåvand Strandlen

Strandingen var blevet observeret, og redningsmandskabet tilkaldtes, men inden man nåede frem, kom der bud, at besætningen var kommet i land i deres skibsbåd, hvorfor redningsaktionen kunne indstilles.

Vejr: V, frisk kuling

Årsag: læk

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Jantie var en tysk skonnert med hjemsted i Varel, Hannover i Tyskland. Skibets fører var kaptajn K. T. Müller. Skibets havde 5 besætningsmedlemmer. Skibets var ladet med ballast. Det var undervejs fra Emden i Tyskland til Riga i Letland.

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.