Stranding, Imanuel


Redningsbåden går ud

Intro

Imanuel strandet 30. oktober 1911 kl. 07.00 ved Blåvand

Klokken 07.00 formiddag meldtes, at en fiskekutter var strandet. Der blev afgivet besked til havneingeniøren i Esbjerg. Redningsmandskabet alarmeredes. "En mand var i forvejen løbet til strandingstedet med signalraketter for at undersøge, om der var folk om bord, samt tilkendegive, at de var observeret. Der blev affyret to signalraketter. Imidlertid var redningsapparaterne sat i bevægelse, og de ankom til strandingsstedet klokken 08.00. Båden blev kørt så langt til luvart af den strandede kutter, som det lod sig gøre for en række pæle (høfde). Kutteren sad med forstavnen mod land, ca. 150 m. fra land og 700 m syd for stationen. Båden blev sat i vandet og roet ud til kutteren, hvor forbindelse blev opnået med et kastedræg. Da fiskerne, fire mand, var kommet i redningsbåden, blev der givet los og roet i land, hvortil vi ankom klokken 08.30. Det bemærkes, at kutteren sad lidt til læ af en høfde, så det var umuligt for redningsbåden at kaste anker, hvorved vi ved bording af kutteren fik tre årer og en bådshage knækket samt den forreste åregaffel om styrbord revet ud."

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Vejr: S storm, regn, svær tiltagende sø

Årsag: Drev for anker

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Imanuel var en dansk fiskekutter med hjemsted i Esbjerg. Skibets fører var skipper Hans Muff. Skibet havde 4 besætningsmedlemmer.

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Sydvestjyske Fiskerkuttere
Esbjerg Byhistoriske Arkivs database med oplysninger om fiskekuttere registreret i Esbjerg, Fanø, Varde og Ribe siden 1894. Oplysningerne er hentet fra Fiskeriårbøgerne. Der er foreløbig indtastet oplysninger fra årbøgerne i perioden 1894-1952. De øvrige vil løbende blive tilføjet databasen.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.