Stranding, Hooghammen


Vejrs redningsbåd i 1920erne

Intro

Hooghammen strandet 13. januar 1905 kl. 01.30 ud for Vejers.

Kl. 2½ EM. grundstødte H., der havde mistet Roret, ca. 200 Al. fra Land. 1 Md. - Ungmand I. van Kornen - var skyllet over Bord og druknet forinden Grundstødningen fandt Sted; 1 Md. blev bjærget i Land af Redningsbaaden fra Vejrs Redningsstation, medens Føreren forblev om Bord og først senere gik i Land, da Skibet ved indtrædende Ebbe stod tørt. H. blev senere bragt flot og til Esbjerg.

Fra Vejers redningsstation rapporteredes:
Strandvagten telefonerede klokken 01.30 nat fra alarmeringshuset ved Langsladerende, at et skib netop strandede ud for alarmeringshuset, samt at han kunne se lys om bord. Redningsmandskabet og hesteejerne alarmeredes, og klokken 03.30 kørte man af sted med raketapparater og redningsbåd, og klokken 04.30 var man ved strandingsstedet. "På skibet brændte ingen lanterne, men man kunne se lys i kahytten agterude. Fra skibet, som stod ca. 200 alen fra land, og hvorover de høje søer stadig slog, var der ingen tegn på, at der var mennesker om bord. Jeg antændte tre på hinanden følgende strandingslys, og kunne klart se, at der ingen mennesker var at øjne på dækket. - Der gjordes nu forsøg med at ro båden op mod det strandede skib, men just som båden var gået fra land, kom der en meget voldsom haglbyge, hvorved alt formørkedes og gjorde det vanskelligt at orientere sig. Det var meningen at gå nordud mod skibet og om på læsiden mod syd. Skibet stod med stævnen mod land. Da båden just under den stærke byge gik om skibets forstavn observeredes, at der i læsiden lå en del af skibets rigning, som under de nævnte forhold gjorde det umuligt at udføre den lagte plan. Båden gik til land, og vi trak båden i havstokken mod nord forbi skibet, og så snart som muligt førtes båden ud mod skibet. Det begyndte nu at dages, og klokken 07.30 bordede vi skibet ved forstavnen. Under arbejdet på at føre båden frem anden gang, kom to mand til syne på skibet. Den ene gjorde et tov klar til os. De to ombordværende var kaptajnen og styrmanden, matrosen var gået over bord ca. 1 1/2 time før strandingen. Kun styrmanden gik ned i redningsbåden, idet kaptajnen nægtede og blev om bord til om eftermiddagen klokken 16.00, da øvrigheden indfandt sig. Havet var da faldet så langt, at man kunne komme ud på skibet uden båd.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Vejr: VNV.lig. Storm, Haglbyger, S.lig Strøm

Årsag: Aarsagen til Grundstødningen angives at være Storm i Forbindelse med Tab af Roret.

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975 og Dansk Søulykkestatistik, 1905.


Hooghammer var en hollandsk tjalk med hjemsted i Sappemeer i Holland. Skibets fører var kaptajn K. E. Sevan. Skibet havde 3 besætningsmedlemmer. Skibet var ladet med glasskår. Det var undervejs fra London i England til Göteborg i Sverige.

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975 og Dansk Søulykkestatistik, 1905.


Af skibets 3 besætningsmedlemmer omkom 1 mand, der blev skyllet over bord. Hans navn er: ungmand I. van Kornen.

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975 og Dansk Søulykkestatistik, 1905.


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.