Stranding, Harry


Esbjerg. Fiskerbåde går ud af havnen

Intro

Harry E 371 strandet 22. november 1918 kl. 11.00 ved Skallingende

Der blev telefoneret fra Skallingen af en af mandskabet fra fiskekutteren "Harry" at de var strandet på Skalling-ende, da de ville krydse, fordi motoren svigtede. De ønskede at få assistance fra en damper, der kunne slæbe dem ind til Esbjerg. Damperen var om eftermiddagen ved skibet, men kunne ikke opnå forbindelse. "Om eftermiddagen klokken 11.00 telefonerede bådens ejer og fører, at de var gået fra den, da den var læk, og at de var sultne, og om de måtte komme op og få noget at spise. Om morgenen den 23. kørte jeg dem ud på Skallingen og hjalp dem deres tøj i land." Kutteren bliver antagelig vrag. Redningsstationen ikke i aktion.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Vejr: SØ, frisk kuling, sø på revlerne

Årsag: Motorsvigt

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Harry 371 var en dansk fiskekutter med hjemsted i Esbjerg. Skibets fører var skipper Marinus Jensen. Skibet havde 4 besætningsmedlemmer.

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Sydvestjyske Fiskerkuttere
Esbjerg Byhistoriske Arkivs database med oplysninger om fiskekuttere registreret i Esbjerg, Fanø, Varde og Ribe siden 1894. Oplysningerne er hentet fra Fiskeriårbøgerne. Der er foreløbig indtastet oplysninger fra årbøgerne i perioden 1894-1952. De øvrige vil løbende blive tilføjet databasen.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.