Stranding, Harmonie


Hollandsk kuf

Intro

Harmonie strandet 24. september 1867 ved Børsmose.

Ved strandingen druknede kaptajnen og to mand, medens styrmanden og en mand kom i land ved egen hjælp. Redningsstationen var ikke i aktion, da strandingen, der skete ved højlys dag, ikke var blevet observeret. Skibet havde drevet om i to dage, og da man ikke kunne holde det på pumperne længere, styredes mod land.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Vejr: VNV, hård pålandsvind, svær søgang.

Årsag: læk

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Harmonie var en hollandsk kuf med hjemsted i Pekela i Holland. Skibets fører var: kaptajn B. J. Bakker. Skibet havde 5 besætningsmedlemmer. Skibet var ladet med gammelt jern. Det var undervejs fra Pekela i Holland til Danzig, Tidligere Tyskland (nu Gdansk, Polen).

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Af skibets 5 besætningsmedlemmer omkom 3. Heriblandt kaptajn B. J. Bakker.

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.