Stranding, Hanna


Redningsaktion, strandet sejlskib. Der affyres med raketapparat.

Intro

Hanna strandet 21. oktober 1887 kl. 19.00 ved Henne Strand

"Om aftenen klokken 19.00 kom der melding fra strandfoged Thomas Jensen, at et skib var ved at strande i Henne strandlen. Klokken 19.30 afgik redningsapparaterne herfra og var ved strandingsstedet klokken 20.15. Da var raketapparaterne fra Nymindegab allerede til stede, og de havde med raket fået forbindelse med skibet. Skibets fokkemast var faldet og lå i læ af skibet, men i rigningen fra denne mast var raketlinen blevet uklar, så skibets mandskab ikke kunne få stjerteblokken halet til sig. Efter mange forgæves forsøg sprang raketlinen, og da det sandsynligt ville gå ligeså med et andet raketskud, gik redningsbåden, som imidlertid var kommet til stede, ud og kom vel i land med hele besætningen. Vi forblev på stranden til skibsfolkene var bjærget." Besætningen var en del forkommen, især kaptajnen, der var en ældre mand. Grunden til, at Nymindegab redningsmandskab var kommet først til strandingsstedet, skyldtes, at skibet tidligt var blevet observeret af lodsbåden.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Vejr: NV, storm

Årsag: Storm

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Hanna var en norsk bark med hjemsted i Drammen i Norge. Skibets fører var kaptajn Andersen. Skibet havde 10 besætningsmedlemmer. Skibet var ladet med træ. Det var undervejs fra Drammen i Norge til Hartlepool i England.

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.