Stranding, Halia


Stormvejrsdag ved Vesterhavet. Redningsbåd køres ud.

Intro

Halia strandet 29. december 1876 kl. 06.00 ved Henne Strand

Klokken 11.30 om formiddagen meldtes, at et skib var strandet på Henne Strand. Skibet var strandet allerede klokken 06.00, men på grund af regntykningen var det først blevet observeret senere. Redningsmandskabet begav sig af sted med redningsbåden og raketmateriel, men forinden de nåede frem, modtog de bud om, at mandskabet ved egen hjælp var kommet i land i to både. Redningsaktionen kunne derefter indstilles.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Vejr: SV, stiv kuling, regntykning

Årsag: Fejlbestik, vejret

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Halia var en engelsk bark med hjemsted i Sunderland i England. Skibet havde 12 besætningsmedlemmer.

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.